ریکو در یک نگاه

شرکت گسترش اندیشه دارا با نام اختصاری RIECO توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های صنعتی و عمرانی به ویژه نفت، گاز، فن آوری اطلاعات و هوا فضا با شماره ثبتی 435862 و شناسه ملی 14003351323 در تاريخ 92/01/26 تأسیس و می کوشد با استناد به استاندارد های روز و بهره گیری از تجارب خود با رویکردی دانش بنیان به ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریت، مدیریت پروژه، تامین مالی، بازرگانی، پیاده سازی سامانه های جامع مدیریتی و همچنین طراحی مفهومی، آنالیز کنترل و پایداری سازه های هوایی بپردازد و از این رو       می کوشد بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران باشد.

نگرش ریکو


مدیران ریکو

رسول باغبان
مدير پروژه هاي چابک (Agile)
میثم کاظمی
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)
مصطفی جوینده
رئیس هیئت مدیره
نازی گل نشان
مدیرعامل
دكتر حميد عابدي
مشاور ارشد توسعه
آرش كاكاوند
مشاور ارشد استراتژي
آرام رحیمی
مشاور ارشد مطالعات و امکان سنجی بازار
محمدرضا سرحانی
مدیر دپارتمان بازاریابی و فروش
رضا حق جو
مدیر بازرگانی
علی رحمانی
مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات (IT)

مشتریان ریکو