ریکو در یک نگاه

شرکت گسترش اندیشه دارا با نام اختصاری RIECO توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های صنعتی و عمرانی به ویژه نفت، گاز، فن آوری اطلاعات و هوا فضا با شماره ثبتی 435862 و شناسه ملی 14003351323 در تاريخ 92/01/26 تأسیس و می کوشد با استناد به استاندارد های روز و بهره گیری از تجارب خود با رویکردی دانش بنیان به ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریت، مدیریت پروژه، تامین مالی، بازرگانی، پیاده سازی سامانه های جامع مدیریتی و همچنین طراحی مفهومی، آنالیز کنترل و پایداری سازه های هوایی بپردازد و از این رو       می کوشد بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران باشد.

نگرش ریکو


مدیران ریکو

رسول باغبان
مدير پروژه هاي چابک (Agile)
میثم کاظمی
مدیر دپارتمان تحقیق و توسعه (R&D)
علی رحمانی
مدیر دپارتمان فناوری اطلاعات (IT)
مصطفی جوینده
رئیس هیئت مدیره
نازی گل نشان
مدیرعامل
دكتر حميد عابدي
مشاور ارشد توسعه
آرش كاكاوند
مشاور ارشد استراتژي
آرام رحیمی
مشاور ارشد مطالعات و امکان سنجی بازار
محمدرضا سرحانی
مدیر دپارتمان بازاریابی و فروش
رضا حق جو
مدیر بازرگانی

مشتریان ریکو