نگرش شرکت گسترش اندیشه دارا

چشم انداز

ما ديدگاهي بلند مدت داريم و اين ديد بر شئون مختلف شركت اثرگذار است به طوري كه ارائه خدمتي كوتاه مدت را آغازي براي ارتباطات بلندمدت با مشتريان مي دانيم و با همين نگرش قصد داريم با موفقيت در ارائه خدمات به جايگاهي برسيم كه شاخص و معياري براي شركت هاي فعال در اين حوزه باشيم و در زمينه هايي كه با نوآوري هاي ما همراه است پيشرو و زبانزد شویم.

ریکو در یک نگاه

شرکت گسترش اندیشه دارا با نام اختصاری RIECO توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی به ویژه پروژه های نفت، گاز، فن آوری اطلاعات و هوا فضا با شماره ثبتی 435862 و شناسه ملی 14003351323 در تاريخ 26/01/92 تأسیس و می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجارب خود با رویکردی دانش بنیان به ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مدیریت، مدیریت پروژه، تامین مالی، بازرگانی، پیاده سازی سامانه های جامع مدیریتی و همچنین طراحی مفهومی، آنالیز کنترل و پایداری سازه های هوایی بپردازد و از این رو می کوشد بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران باشد.

ارزشهاي محوری

ما در شرکت گسترش اندیشه دارا (ریکو) میکوشیم تا با استعانت از پروردگار متعال و بر پایه اعتماد، صداقت، قانون گرایی، ارج نهادن بر کرامت انسانی و اولویت منافع جمع بر منافع فردی و انجام کار گروهی، به تعالی دست یابیم و بهبود در فعالیت های شرکت و بهبود خدمات به مشتریان را با تکیه بر دانش محوري، تحول پذيرى، خلاقیت و نوآورى در اولویت قرار دهیم. ما خود را متعهد به ارزش آفرینی و کسب رضایت مشتریان شرکت از طریق انجام تعهدات و برآورده کردن اهداف می دانیم و موظف هستیم مسئولیت های اجتماعی مان را شناخته و به آنها عمل کنیم. ما به زمین سبز، آب پاک و آسمان آبی عشق می ورزیم و با تلاش پیوسته، رسیدن به بالاترین کیفیت ممکن را هدف خود قرار می دهیم و این اصول را در شئون مختلف ارائه خدمات خود مد نظر قرار می دهیم و خواستار گسترش اين انديشه هستیم.

بیانیه مأموریت

ریکو با تکیه بر نوآوری و بر پایه توانایی و شایستگی نیروی انسانی مجرب خود؛ به دنبال بهبود و تسهیل عملكرد، افزايش بهره وري و ارزش افزایی پایدار برای مشتریان، کارکنان و ذینفعان است و برای این منظور به ارائه خدمات مشاوره اي، طراحي و اجراي فرآيند مديريت پروژه، طراحي و ارائه نرم افزارهاي تخصصي مديريتي، ارائه خدمات بازرگانی و تامین مالی، انجام پروژه های صنعتی به ویژه صنایع نفت و گاز، انرژی، فن آوری اطلاعات و هوا فضا می پردازد. ما می کوشیم تا با بهره از فرصت های داخلی و بین المللی و به کارگیری مدل های نوین مدیریت، بهبود مستمر فرآیندهای سازمانی، افزایش دانش فنی، جذب و آموزش نیروی انسانی خلاق و موثر و رعایت استانداردهای بین المللی، کیفیت مطلوب و رضایت حداکثری ذینفعان پروژه ها را کسب نموده و تلاش خود را در ایفای نقش فعال در توسعه اقتصاد ملی با راهبرد تقویت صنایع داخلی به کار بندیم.چکیده خط مشی

شركت گسترش انديشه دارا (ريكو) ضمن برخورداري از ساختاري پويا با استفاده از ظرفيتهاي تجربي و تخصصي مناسب، به خط مشي هاي ذيل پايبند ميباشد:

  • به كارگيري و توسعه منابع انساني شايسته، توانمند، خلاق و نوآور، متعهد،‌ پاسخگو و وفادار به آرمان ها، اهداف و ارزش هاي شركت در راستاي خلق سازماني آينده نگر، يادگيرنده، سالم، ‌متعالي و برازنده انسان

  • ايجاد شكوفايي در پرسنل با توسعه فرهنگ مشاركت آنها در برنامه ريزي هاي سازمان

  • انطباق با كليه قوانين، مقررات و استانداردهاي مرتبط با فعاليت هاي شركت و ساير الزامات معتبر ملي و بين المللي

  • گسترش انديشه بهبود بخشي به فرآيندها و تلاش مستمر براي مطالعه و بازنگري در فرايندهاي جاري در جهت بهينه شدن با نگاه دانش محوري و از طريق گسترش انديشه كار تيمي و يادگيري سازماني

  • جلب بالاترين درجه از رضايتمندي مشتريان با بهره گيري از چابك سازي عمليات هاي دروني و خدمات ارائه شده به مشتريان با تكيه بر پژوهش، آموزش، خلاقيت و نوآوري و استفاده از فناوري هاي نوين

  • پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي و حوادث شغلي، كاهش و حذف مخاطرات دروني سازمانهاي مشتري و برآورده كردن امكان پيشبيني مخاطرات محيطي براي آنها در جهت حفاظت از دارايي ها و سرمايه هاي انساني و سازماني و گسترش انديشه احترام به مسئوليت هاي اجتماعي